Ye Oyna Uyu

Formul Mama Daha Uzun Uyutur Mu?

Formül mama ile beslenen bebeklerin emzirilen bebeklere oranla gece daha uzun uyuduğu doğru mudur?

 

 

Formül mama ile beslenen bebeklerin emzirilen bebeklere oranla gece daha uzun uyuduğu doğru mudur? Halk arasında böyle bilinmesine rağmen konu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalara göz attığınızda durumun hiç de böyle olmadığını görüyoruz. Araştırmaların birçoğu beslenme şekli ile bebeklerin uyku süreleri arasında hiçbir ilişki olmadığını öne sürmektedir. Bu araştırmalarda, emzirilerek beslenen bebekler ile doğum sırasında bir komplikasyona maruz kaldığından damar içinden beslenen bebeklerin uyku düzenleri karşılaştırılmıştır. Yani ilk grup tokluk ve açlık arasında giderken, ikinci grup sürekli tokluk durumundadır. İlginç olan,bu iki grubun arasında uyku ve uyanıklık süreçleri bakımından fark olmamasıdır. Yani bebekler, sürekli tok olsalar dahi aynı şekilde uyanmaktadır. Bebekler açlık nedeniyle uyanmamakta, uyku döngüleri sebebiyle uyanmaktadır. Başka araştırmalar da katı gıdaya geçişin ve tok tutar diye bilinen bazı katı gıdaların da gece uykularının uzamasına etkisinin olmadığını göstermiştir.

O zaman neden “mama ile beslenen bebekler daha uzun uyuyor” diye sorabilirsiniz. Bazı kaynaklar bunu da şu şekilde açıklıyor: Bebeğini formül mama ile besleyen anneler sınırları daha rahat belirleyen anneler oluyor. Çünkü bebeğine verdiği sütün miktarını gördüğü için, bebeği gece uyandığında, onun aç olmadığından daha emin oluyor. Gece bebeği uyandığında açlıktan olmadığını bilen ebeveyn bebeğinin uykuya hemen geri dönmesi amaçlı adımlar atıyor. Emzirilen bebeklerde ise anne ne kadar süt verdiğini bilmediğinden, emzirme nedeniyle bebeğin ağlamasına daha hassas olunduğundan ve bazen de bebek emzirilerek uyutulduğundan gece bebek uyandığında anne çok daha çabuk bir şekilde bebeğini doyurmak için cevap veriyor. Yani emziren anne uyutmaya değil doyurmaya yönelik cevap veriyor. Bebek de zamanla bu cevap motiflerine uygun alışkanlıklar geliştiriyor. İlk üç ayında bebekler sistemli bir alışkanlık geliştirmeseler de sonraki aylarda alışkanlıklar geliştirmeye başlıyorlar. Bu da neden 4 aylık bebekler arasında beslenme şekli ve uyku arasında bir ilişki bulunmazken, 12 ay civarında mama ile beslenen bebeklerin emzirilen bebeklere oranla daha uzun gece uykuları uyuduğunu açıklıyor.

Not:Bunun tam tersini, yani emzirilen bebeklerin formül mama ile beslenen bebeklere oranla daha uzun uyuduğunu iddia eden araştırmalar da vardır. Bu araştırmalar, emzirilen bebeklerin ailelerinin, formul mama ile beslenen bebeklerin ailelerine oranla gece daha uzun uyuduğunu, hatta bu ailelerin gece daha az uykularının bölündüğünü öne sürmektedir. Ancak bu araştırmanın iddia ettiği gibi durum aslında daha uzun uyumak ve daha az uyku bölünmesi yaşamak değildir. Emzirilerek uyutulan bebeklerin büyük bölümü aileleri ile birlikte yatmaktadır. Bu şekilde uyuyan bebekler diğer bebeklere oranla çok daha fazla uyanma yaşarlar, ancak anne de bebek de “uyanma ve emme” eyleminin neredeyse hiç farkında olmadan tekrar uykuya dalarlar. Sonuç olarak toplam süre olarak daha uzun uyumuş olsalar da, bu çok daha parçalı bir uyuma şeklidir (ki yine kesintili olduğundan sağlıklı bir uyku şekli değildir). Ancak elbette bir anneyi kalkıp bir şişe süt hazırlamaktan daha az yorduğu için ve babayı hiç yormadığı için, emziren aileler, uyanmalardan formul mama ile beslenen ailelerden daha az şikayet etmişlerdir. Yani burada bu sonucun elde edilmesinin nedeni de, uykunun beslenme şekli ile direk ilgisinden ziyade ebeveynlerin durum değerlendirmesi ile ilgilidir.

Sonuç olarak sevgili anne ve babalar, formül mama bebeğinizi daha uzun uyutmaz. Daha uzun uyumasının artık bir yenidoğan olmayan bebeklerde tokluk ya da açlık ile ilgisi yoktur. Bebeğiniz uyandığında hemen odasına girmemenizle, onu direk olarak beslememeniz ile doyurmak değil ancak uykuya dönmesini sağlamak için destek vermeniz ile, desteğinizi zamanla azaltarak bunu kendi başına yapmayı öğretmeniz ile ilgisi vardır.

Sevgilerimle,
Sinem ÖZEN CANBOLAT

Facebook
Twitter
Email
Print