Kardeş Kıskançlığı ve Kardeş İlişkilerinde Denge - Ye Oyna Uyu

Kardeş Kıskançlığı ve Kardeş İlişkilerinde Denge

Kardeşler arasındaki anlaşmazlıkların nasıl çözülebileceği, kardeş ilişkilerinde dengenin nasıl kurulacağı ve yeni kardeşe çocuğun nasıl hazırlanabileceği konuları üzerine 

Bir kardeşi olacağını ona ne zaman ve nasıl söyleyebilirsiniz?
Kardeşi olan çocuk ne hisseder? Ona nasıl yardımcı olabilirsiniz? Agresyon, bastırma ve gerilemelerde neler yapabilirsiniz?
Bebek ve büyük kardeş, 0-3 yaştan küçük kardeşler ya da 3 yaştan büyük kardeşler arasındaki kavgalar nasıl çözümlenebilir? Kardeşler arasında denge nasıl kurulabilir?

Sinem Özen Canbolat, Uzm. Gel. Psik. Radyo Gedik Pogramı: