Bebek ve Müzik üzerine Bir Araştırma - Ye Oyna Uyu

Bebek ve Müzik üzerine Bir Araştırma

Müziği fonda dinleyen ve aktif olarak müzikal oyunlara katılan iki grup bebek arasında yapılan araştırmanın ilginç sonuçları...

Yapılan bir araştırmada bebeğinizle dans edip, ona şarkı söylemenizin onun sözel dil öncesi iletişim becerilerini geliştireceği ve daha rahat sakinleştirilebilen bir bebek olacağı bulunmuştur.

Çalışmada 6 aylık bebekler aileleri ile birlikte iki gruba ayrılmıştır. İlk grup bebekleri ile müzikal oyunlar oynamış ve aktif olarak bir müzik sınıfına katılmıştır. Diğer grup ise fonda müzik çalarken bebekleri ile kitap okumuş ve başka oyunlar oynamıştır. Altı ay sonra bebekler karşılaştırıldıklarında, aktif sınıftaki bebeklerin daha çok gülümsediği, daha rahat sakinleştirildiği ve yeni durumlara diğerlerine oranla daha rahat uyum sağladıkları görülmüştür. 

Yani fonda bir müzik dinlemektense, bebekler aktif olarak ritmin içinde olduğunda müzikten fayda sağlamaktadır. Gerry, D., Unrau, A. and Trainor, L. J. (2012), Active music classes in infancy enhance musical, communicative and social development. Dev Sci. ;15(3):398-407.